Salvator Scavone (1961). Ik volgde mijn opleiding als keramist aan de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten te Genk (SAPK) uit liefde voor de klei die uiteindelijk tot een passie, een drang uitgroeide om objecten te scheppen. Mijn keramieke werken zijn niet zomaar keramieke werken, maar dat is ook duidelijk te zien. Het valt meteen op dat structuur en kleur primeren over vorm. Vorm komt slechts tot uiting als het evenwicht tussen structuur en kleur de juiste weg heeft doorlopen. De etruskische versieringen zijn er om de stukken frivoler, fragiler te ondersteunen. Uiteindelijk zijn vorm en onderwerp ondergeschikt aan massa en emotie van het moment....